18 jan 2024

NOVO! Plug and Play automation

Osnovni gradniki sistema so t. i. krmilniki »Edge IoT«, ki opravljajo funkcije krmilnika, komunikacijskega vmesnika za povezavo termostatov, kalorimetrov ogrevanja in hlajenja ter električnih števcev po komunikacijskih protokolih Modbus in Mbus. Omogočajo povezavo celotnega sistema v oblak, kjer je možno spremljanje parametrov, nastavljanje želenih vrednosti oz. različnih režimov na podlagi urnikov ter spremljanje in analiza porabljene energije.

 

Poleg prihrankov energije so glavne prednosti, ki jih prinaša ta sistem, še zmanjšanje stroškov upravljanja in vzdrževanja, saj je omogočen daljinski dostop do stavb, kar pomeni, da se močno znižajo stroški in skrajša čas, ki so sicer potrebni zaradi servisnih poti do objektov.

 

»Plug and Play Automation« trenutno podpira sobno regulacijo s termostati, kmalu pa prihaja izvedba, ki bo podpirala tudi sobno regulacijo z brezžičnimi radiatorskimi pogoni, kar je posebej ugodno pri prenovi stavb, saj ni treba izvesti novih žičnih povezav med krmilnikom in pogoni radiatorjev, ker je komunikacija brezžična.

 

Več informacij najdete na spletni strani: Plug and play automation - Izdelki & rešitve - Slovenia (siemens.com) ali www.siemens.com/hit

Povezava do samoregistracije (aktivacija licence za dostop v oblaku): Subscription Manager (siemens.com)