Tečaj Siemens TIA Portal WinCC SCADA

Tečaj Siemens TIA Portal WinCC SCADA je posvečen uporabi razvojnega okolja TIA Portal WinCC Professional pri snovanju naprednih nadzornih sistemov. WinCC TIA Portal omogoča štiri različne stopnje licenciranja. Licenca WinCC Basic, ki je že sestavni del programa Step 7 Basic, omogoča delo s prikazovalniki Basic. Z nakupom licence WinCC Comfort se funkcionalnost programskega okolja razširi še na prikazovalnike Comfort. Licenca WinCC Advanced omogoča kreacijo vizualizacije na industrijskih PC-jih Siemens, licenca Professional pa odpre okno v svet zahtevnejših nadzornih sistemov SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Na tečaju se tečajniki seznanijo z okoljem TIA Portal in s strojno opremo, na kateri opravljajo praktične vaje. V okolju TIA Portal se naučijo nastaviti uporabniški vmesnik in ustvarijo osnovni projekt.

Posebno poglavje tečaja TIA WinCC SCADA je namenjeno Runtime scriptingu. Tečajniki se naučijo ustvariti enostavne skripte v programskih jezikih ANSI-C in VBS. Sistemske funkcije TIA Portal WinCC integrirajo v skripte ANSI-C in VBS. Naučijo se ustvariti skripte Scheduled taskss programskima jezikoma ANSI-C in VBS. 

Za objekte, ki se pri vizualizaciji ponavljajo, se tečajniki naučijo uporabiti Faceplate. Uporabijo način tipizacije Faceplata v knjižnici projekta in tipizacijo v globalni knjižnici. Z uporabo tipizacije je poenostavljen vnos kasnejših sprememb objektov, kot so sprememba barve gumba, zamenjava logotipa kupca in podobno. V podobnem kontekstu tečajniki uporabijo tudi tehnologijo picture-in-picture.

Tečajniki spoznajo sistem alarmiranja na ravni Siemens TIA Portal SCADA. Naučijo se upravljati različne razrede in skupine alarmov. Nastavijo sistem beleženja Alarm logging.

Na ravni TIA Portal SCADA tečajniki nastavijo in na praktičnem primeru uporabijo sistem upravljanja uporabnikov. Kreirajo skupine uporabnikov, ki jim določijo različne avtorizacije. Posamezne uporabnike razvrstijo v ustrezne skupine, objektom na zaslonih pa dodelijo avtorizacije.

Posebno poglavje je namenjeno arhiviranju posameznih procesnih spremenljivk. Na praktičnem primeru tečajniki preizkusijo različne načine izpisov vsebine arhiva in izpisa trenutnih aktualnih vrednosti procesnih spremenljivk.