Tečaj Siemens TIA Portal SCL

Tečaj Siemens TIA Portal SCL je posvečen uporabi višjega programskega jezika, ki je pri Siemensu označen s kratico SCL (Structured Control Language). Tečajniki so po končanem tečaju sposobni uporabiti višji programski jezik SCL pri izdelavi zahtevnejših algoritmov za obdelavo podatkov in pri razvoju zahtevnejših matematičnih operacij. 

Na tečaju se tečajniki seznanijo z okoljem TIA Portal in s strojno opremo, na kateri opravljajo praktične vaje. V okolju TIA Portal se naučijo ustvariti programske bloke SCL. Na enostavnih primerih se naučijo uporabljati tekstovni urejevalnik za kreiranje programa SCL. Tečajniki med seboj primerjajo rešitve enostavnih problemov z različnimi načini programiranja.

Na praktičnih primerih uporabijo kontrolne stavke, kot so pogojni stavek FOR, pogojni zanki WHILE in REPEAT, stavek izbire ...

Posebno poglavje je namenjeno obdelavi kompleksnih podatkovnih tipov ARRAY, STRUCT in PLC

Veliko praktičnih primerov, vaje in zgoščeno posredovanje učne vsebine zagotavljajo zadovoljstvo ob koncu tečaja. Klasičen pristop z uporabo nabora ukazov STL pri družini S7-1200 ni mogoč, pri družini S7-1500 pa je STL emulacija STL-a iz družine S7-300/400. To dejstvo govori o nujnosti prehoda z nabora ukazov STL na uporabo višjega programskega jezika SCL. Takšen prehod si lahko olajšate z obiskom tečaja TIA Portal SCL.