Tečaj Siemens TIA PRO 3

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 3 je nadaljevanje tečaja TIA Portal PRO 2. Tečajniki so po končanem tečaju sposobni izdelati krmilno logiko obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših procesov z uporabo sestavljenih podatkovnih tipov in opraviti poglobljeno diagnostiko.

Na tečaju se tečajniki seznanijo z razlikami med arhitekturo, vgrajeno v družinah S7-300 in S7-400, ter arhitekturo, vgrajeno v družinah S7-1200 in S7-1500. Na praktičnem primeru uporabijo optimiziran programski blok S7-1500 in za instanciranje bloka FB uporabijo način multi instance. V knjižnici TIA Portala ustvarijo nov tip V0.1, ga uporabijo na praktičnem primeru in kasneje posodobijo na V0.2.

Naučijo se vzpostaviti komunikacijo med krmilniki. Pri tem uporabijo način Profinet za izmenjavo manjše količine podatkov v realnem času in način TCP/IP za izmenjavo večje količine podatkov.

Tečajniki na praktičnem primeru uporabijo tehnološke funkcije, vgrajene v TIA Portal. PID-regulator uporabijo na primeru regulacije temperature in regulacije napetosti. Z uporabo funkcij Motion Control krmilijo koračni motor.

V zadnjem delu tečaja se vsebina dotakne tudi načrtovanja varnih strojev z uporabo varnostnih krmilnikov in v TIA Portal vgrajenih varnostnih funkcij.

Po obisku tečajev TIA PRO1, TIA PRO2, TIA PRO3 in skupno 120 urah učenja pod strokovnim vodstvom so tečajniki pripravljeni na skok med izzive v industrijskem okolju.