Tečaj Siemens TIA PRO 2

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 2 je nadaljevanje tečaja TIA Portal PRO 1. Tečajniki so po končanem tečaju sposobni izdelati krmilno logiko obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših procesov ter opraviti poglobljeno diagnostiko. 

Na tečaju se tečajniki naučijo uporabljati komponente razvojnega okolja Siemens TIA Portal. Naučijo se strukturiranega razvoja programa. V prvem delu spoznajo primere uporabe organizacijskih blokov, kot so OB100, OB40, OB86. Na praktičnem primeru uporabijo IEC-števec in IEC-časovnik. Podrobno spoznajo mehanizem zaznavanja pozitivne in negativne fronte signala ali rezultata logične operacije.

Naučijo se postopkov in operacij med akumulatorji. Spoznajo aritmetično-logične operacije nad akumulatorji, uporabijo brezpogojne in pogojne skoke, skočni seznam v STL in LAD, loop zanko v STL in jump distributorv LAD in FBD. 

V poglavju o procesiranju analognih vrednosti se naučijo nastaviti parametre analognih vhodnih in izhodnih modulov. Tečajniki se naučijo pomena bitne širine analognih modulov in hitrosti vzorčenja posameznega analognega kanala. Na praktičnem primeru preizkusijo ustrezne in neustrezne nastavitve oz. izbire analognih modulov. Analogne signale tudi ustrezno matematično obdelajo. Pri matematični obdelavi uporabijo že vgrajene funkcije za obdelavo analognih signalov, ki so sestavni del TIA Portala. Napredni tečajniki na tem mestu matematično obdelavo analognih  signalov opravijo v programskem jeziku STL ali SCL.

V WinCC V13 se naučijo ustvariti digitalne in analogne alarme. Na praktičnem primeru uporabijo različne razrede alarmov, za njihov izpis pa uporabijo Alarm Window in Alarm View. Nastavijo sistemsko diagnostiko na krmilniku Simatic S7-1500 in uporabijo mehanizem OB-jev za diagnosticiranje izpada porazdeljene enote Profinet. Uporabijo tudi novejšo funkcijo za lokalno obdelavo napak v samem programskem bloku.

Na tečaju TIA PRO 2 tečajniki pridobijo začetno znanje o uporabi višjega programskega jezika SCL in grafičnega orodja GRAPH, ki je namenjeno hitremu in učinkovitemu načrtovanju koračnih krmilj.

Vsi, ki opravijo tečaj TIA Portal PRO 2, imajo možnost izbire dodatnih specialnih tečajev – TIA Portal SCL, TIA Portal GRAPH, TIA Portal WinCC SCADA, TIA Portal WinCCm – ali pa lahko svoje že široko znanje še razširijo z obiskom splošnega nadaljevalnega tečaja TIA Portal PRO 3.