Tečaj Siemens TIA PRO 1

Tečaj Siemens TIA Portal PRO1 je namenjen programerjem, s prilagoditvijo pa tudi vzdrževalcem avtomatiziranih postrojev. Tečajniki opravljajo praktične vaje na procesorju CPU Siemens Simatic S7-1500, na enoti Profinet ET200sp, na prikazovalniku Comfort TP700 in na frekvenčnem regulatorju Profinet Sinamics G120. Po končanem tečaju so sposobni samostojno izdelati krmilno logiko enostavnih procesov in opraviti osnovno diagnostiko.

Na tečaju se tečajniki naučijo uporabljati komponente razvojnega okolja Siemens TIA Portal. V osnovnem delu ustvarijo projekt in spoznajo globalne nastavitve TIA Portala. Naučijo se nastaviti delovno okolje, uporabljati globalne knjižnice, uporabljati knjižnice projekta, opraviti nastavitve za jezik, v katerem bodo gradili projekt, naučijo se postopka, ki je potreben v primeru večjezičnega projekta, in spoznajo osnovni postopek migracije projektov iz različice Step 7 V5.5 in WinCC flexible 2008.

V programu Step 7 V13 se naučijo ustvariti programske bloke OB, FC in FB ter uporabljati globalne podatkovne bloke DB. Naučijo se uporabljati tabele TAG, spoznajo sistem naslavljanja globalnih vhodnih spremenljivk, globalnih izhodnih spremenljivk in spremenljivk v bitnem pomnilniku. V zadnjem delu tečaja TIA PRO1 se naučijo strukturiranega načina programiranja in kreiranja parametričnih programskih blokov, pri čemer spoznajo lokalne spremenljivke znotraj FC-jev in FB-jev. Tečajniki dobijo vpogled v vse načine vnosa programske kode, ki jih omogoča okolje Siemens TIA Portal. Uporabljajo predvsem načina vnosa programske kode LAD in FBD, spoznajo pa se tudi z naborom ukazov STL, z višjim programskim jezikom SCL in orodjem GRAPH za načrtovanje koračnih krmilj. 

V programu WinCC V13 se naučijo opraviti osnovne nastavitve za prikazovalnik Comfort TP700. Uporabijo in priredijo program za vizualizacijo transportne linije. Naučijo se uporabiti enostavne grafične objekte, naučijo se določiti parametre objektom, kot so gumb, številčno vnosno polje, grafično polje in simbolično polje. Za ustvarjanje animacij posameznih lastnosti objektov uporabijo standardne funkcije programa WinCC V13. 

V zaključnem delu petdnevnega tečaja TIA Portal PRO1 tečajniki uporabijo orodje Startdrive V13, s katerim usposobijo frekvenčni regulator Profinet G120. V okviru tega orodja uporabijo kontrolno ploščo za hitro testiranje pogona.