22 jun 2022

Obvestilo o spremembi imena, logotipa in poslovnega sedeža podjetja VRD DANKON, d. o. o.

Spoštovani,
obveščamo vas, smo z dnem 22.6.2022 spremenili ime, logotip in poslovni sedež podjetja. Sprememba je vpisana v sodni register. Vsi preostali podatki, telefonske številke in e-naslovi ostanejo nespremenjeni.

Novi naziv podjetja:
DANKON, d. o. o.
Novi sedež podjetja:
Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana